Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Клубове по интереси в София

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Клубове по интереси в София

 

ОП

Д
A-team

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Art of Hosting Bulgaria

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ЧП

Айкидо Клуб - Запад

Град/село: София
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование

 

ЧП

Д
Алианс за Развитие Култура Алтернативи "Булгари"

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство

 

ОП

Д
Асоциация дебати-София

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
Асоциация по настолни игри „Средец, уважаван и любим“

Град/село: Банкя
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ЧП

Астрономическа асоциация - София

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Друго

 

ОП

Библейска лига - България

Град/село: гр. София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Клубове по интереси; Социални услуги

 

ЧП

Д
Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели

Град/село: СОФИЯ
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Клубове по интереси; Професионални организации

 

ОП

Българска асоциация по четене

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси

 

ОП

Българска федерация по акробатичен рокендрол

Град/село: гр.София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Деца

 

ОП

БЪЛГАРСКИ АВТОМОБИЛЕН СЪЮЗ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
ВЕДНА

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Проблеми на децата

 

ОП

Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Клубове по интереси

 

ЧП

Д
Дуло БГ

Град/село: София Град
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

ЗА БЪЛГАРИЯ

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Зографче-България, Детски център по изкуствата

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Институт за информални иновации

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Клубове по интереси; Образование

 

ОП

Килли Асоциация България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси

 

ЧП

Клуб за управление на знания, иновации и стратегии

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Насърчаване на икономическото развитие

   1  2  3    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци