Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
02

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на дарителството/доброволчеството в София

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на дарителството/доброволчеството в София

 

ОП

Д
Фондация „ЕкоОбщност“

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Околна среда

 

ОП

Фондация BCause

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове; Друго

 

ОП

Д
Фондация ЕКИП

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Д
Фондация за социална промяна и включване

Град/село: гр.София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Социални услуги

 

ОП

Д
фондация Имам кауза

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Д
Фондация Импакт Драйв

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Друго

 

ОП

Фондация Лале

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Д
Фондация Образователно равенство – Аутизъм - България

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Д
Фондация Пиа Матер

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

 

ОП

Д
Фондация Просвета 21ви век

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ЧП

Д
Фондация Хора за Хората

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование

 

ОП

Д
Хеписфера

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Друго

 

ОП

Д
Хийроус Уонтед

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Хора с големи сърца

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Д
Цвете

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Околна среда

 

ОП

Център за управление на доброволци

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Щедро сърце

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование

«   1 ... 3  4  5  6   
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци