Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
02

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на икономическото развитие в София

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на икономическото развитие в София

 

ОП

Д
Екологично сдружение ПРЕДБАЛКАН

Град/село: Правешка Лакавица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Емпауър Юнайтед

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Д
Жар-птица

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Институт за добро управление

Град/село: гр. София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ЧП

Институт за икономическа политика

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Институт за насърчаване на професионалното образование и обучение

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ЧП

Д
Институт за развитие и устойчивост на туризма

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Друго

 

ЧП

Институт за трудови и социални изследвания

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Друго

 

ОП

Д
Интерактивна България

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; IT развитие

 

ЧП

Информационна група пасивни сгради България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

КЛАСИК МОТОРС КАРС

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Друго

 

ОП

Клийнтех България

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Друго

 

ЧП

Клуб 9000

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Професионални организации

 

ЧП

Клуб Активна Сигурност

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации; IT развитие

 

ЧП

Клуб за управление на знания, иновации и стратегии

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Клъстер Аерокосмически технологии, изследвания и приложения

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ЧП

Клъстер София град на знанието

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; IT развитие

 

ОП

Консултантски център по европейски програми „ЛЮЛИН”

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие

 

ЧП

Международен фонд "Център по приватизация и чуждестранни инвестиции в България

Град/село: софия
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ЧП

Д
Международна младежка камара София

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие

«    1  2  3  4  5  6  ... 7   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци