Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в София област

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Браншови организации в София област

 

ЧП

Българска асоциация на регионалните медии

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци