Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи в София област

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Местни инициативни групи в София област

 

ЧП

Здраве-екология-туризъм

Град/село: самоков
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ЧП

Д
Местна инициатива за развитие на община Божурище

Град/село: Божурище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Местна инициативна група - Своге

Град/село: Своге
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

Д
Обединени балкански общества

Град/село: Правец
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Околна среда; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Д
Сдружение "Трудолюбци"

Град/село: село Трудовец
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци