Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Сдружения в София област

База данни на неправителствени организации - Сдружения в София област

 

ОП

Д
Алтернатива при будна кома

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги

 

ЧП

Д
Асоциация за развитие на младите хора

Град/село: Sofia
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ЧП

Българска асоциация на регионалните медии

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ОП

Българска Чийвнинг асоциация

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ЧП

Д
За един по-добър живот

Град/село: Златица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ЧП

Здраве-екология-туризъм

Град/село: самоков
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Коалиция за медийна грамотност

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Луминатрикс

Град/село: Божурище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Околна среда

 

ЧП

Д
Местна инициатива за развитие на община Божурище

Град/село: Божурище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Местна инициативна група - Своге

Град/село: Своге
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

Младежка организация за информационно, комуникационно и консултативно обслужване на национално ниво

Град/село: Ихтиман
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАКАТНИК

Град/село: Лакатник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Национален център на хората с увреждания

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Социални услуги; Друго

 

ОП

Д
Национална Социална Общност

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

НОВ ПОГЛЕД

Град/село: Златица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Друго

 

ЧП

Д
НПО здраве,екология,туризъм

Град/село: Самоков
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

О рома на англе

Град/село: Самоков
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

Д
Онкоболни и приятели Ботевград

Град/село: Ботевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги

 

ОП

Партньори – Самоков

Град/село: Самоков
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Д
Правна защита и съдействие на човешките права в България

Град/село: Костинброд
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

   1  2    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци