Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Училищни настоятелства в София област

База данни на неправителствени организации - Училищни настоятелства в София област

 

ОП

СУ Летец Христо Топракчиев

Град/село: Божурище
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци