Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
01

Корекция на търсенето

 

Околна среда в София

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в София

 

ОП

Д
A-team

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
A-тийм

Град/село: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ЧП

Д
Eкотворци

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Д
WWF България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда

 

ОП

Аз обичам водата

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Д
Алабак

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Алианс ПОЗНАНИЕ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда; Социални услуги

 

ЧП

Д
Апартментал

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда

 

ОП

Д
АСЕКОБ

Град/село: софия
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ЧП

Асоциация "Корпоративна Социална Отговорност - България"

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
Асоциация Енергия 21

Град/село: Sofia
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Околна среда

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Околна среда

 

ОП

Асоциация за подпомагане на населението и защита на околната среда при бедствия и аварии "Свети Иван Рилски"

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Друго

 

ЧП

Асоциация за развитие на планинските общини в Република България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Д
Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Асоциация на парковете в България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда

 

ОП

Асоциация на Спелеоклубовете в София

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ЧП

Асоциация Национална Мрежа

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

АТУМ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
Балкан Уондърс

Град/село: Sofia
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда

   1  2  3  4  ... 9   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци