Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Професионални организации в София

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Професионални организации в София

 

ЧП

Академия УМ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Професионални организации; Друго

 

ЧП

Алианс за правно взаимодействие

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Професионални организации

 

ОП

Д
Алианс на Българските Акушерки

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ЧП

Д
Асоциация за Развитие на Изкуствата и Занаятите

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Професионални организации

 

ОП

Д
Асоциация за свободен театър (ACT)

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Професионални организации

 

ОП

Асоциация на европейските журналисти-България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Професионални организации; Друго

 

ЧП

Асоциация на инвестиционните мениджъри в България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование; Професионални организации

 

ОП

Асоциация на локомотивните машинисти

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ АДВОКАТИ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ОП

Асоциация на професионалните фотографи

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Професионални организации; Друго

 

ОП

Асоциация на служителите в Прокуратурата на РБ, Национална следствена служба и Следствените отдели

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Професионални организации

 

ЧП

Асоциация на специалистите по комуникации в общините

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Професионални организации; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Асоциация на сухопътните войски на България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Професионални организации

 

ЧП

Балканско бюро за подпомаганене на средното съсловие

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации

 

ЧП

Българо-австралийска бизнес камара

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации

 

ОП

Българска асоциация за конен туризъм

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Околна среда; Професионални организации

 

ЧП

Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на ЛПС

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации; Друго

 

ЧП

Д
Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели

Град/село: СОФИЯ
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Клубове по интереси; Професионални организации

 

ЧП

Българска асоциация на професионалните готвачи

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ОП

Българска асоциация на съдиите по вписванията

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

   1  2  3  4  ... 5   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци