English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 5415 (0,7024 секунди)
 
ОП Д

Български фонд за жените

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси; Предоставяне на дарения/грантове
ОП Д

Фондация "Общество на децата"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП

Институт за пазарна икономика

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП

Фондация на бизнеса за образованието

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Мулти култи колектив

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП

Асоциация за развитие на София

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права
ОП Д

Български център за нестопанско право

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП

Сдружение "Евро Адванс"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Образование
ОП Д

Фондация за социална промяна и включване

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Социални услуги
ОП Д

Джуниър Ачийвмънт България

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Ценна пластмаса София

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП

Сдружение на олимпийските отбори по природни науки

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
ОП Д

Каритас София

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП Д

Фондация "Каузи"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги
ОП

Фондация "Право и Интернет"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; IT развитие
ОП Д

Фондация Импакт Драйв

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Друго
ОП

Иновации за устойчиво развитие

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Международна изследователска фондация Хасуми-България

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
ОП

Art of Hosting Bulgaria

Област: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения
12345...271
Корекция на търсенето