English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 5423 (0,6876 секунди)
 
ОП Д

Американска фондация за България

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование
ОП Д

Български център за нестопанско право

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП Д

Национален младежки форум

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Български съвет за бежанци и мигранти

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Организация на българските скаути

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Проблеми на децата
ОП

Център за творческо обучение

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; IT развитие
ОП

Асоциация за развитие на София

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП

Национален център за алтернативна комуникация "Ние ви чуваме"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование
ОП

Благотворител

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП Д

Каритас София

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

Фондация на бизнеса за образованието

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Фондация "Общество на децата"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП

Сдружение "Евро Адванс"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Образование
ОП

ВИЗИОНЕРИ Европа

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП Д

Фондация "Конкордия България"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

Асоциация на европейските журналисти-България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Професионални организации; Друго
ОП

Докова и Доков за бъдеще

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси; Предоставяне на дарения/грантове
ОП Д

Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Предоставяне на дарения/грантове
ОП

Център за развитие на устойчиви общности

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

SOS Детски селища България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Социални услуги
12345...272
Корекция на търсенето