English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 5425 (0,6794 секунди)
 
ОП Д

Фондация за предприемачество, култура и образование

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Мулти култи колектив

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Институт по социални дейности и практики

Област: София
Град/Село: софия
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП

Национален център за алтернативна комуникация "Ние ви чуваме"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование
ОП Д

НЧ Алеко Константинов 1897

Област: София
Град/Село: София
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Читалищни дейности
ОП

Благотворител

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП

Български институт за правни инициативи

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Друго
ОП

Български център за джендър изследвания

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

Център за развитие на медиите

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго
ОП Д

Фондация Импакт Драйв

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Друго
ОП Д

Доброволци за Рециклиране на Пластмаса

Област: София
Град/Село: Sofia
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Български център за нестопанско право

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП

Фондация "Заслушай се"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Образование
ОП Д

Сдружение за младежка култура и съвременни изкуства "Радар"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП Д

Reach for Change България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Проблеми на децата; Предоставяне на дарения/грантове
ОП

Асоциация за развитие на София

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП Д

Национален младежки форум

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

За Нашите Деца

Област: София
Град/Село: гр. София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

Здраве и социално развитие

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Проблеми на децата
ОП

Национална мрежа за децата

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права
12345...272
Корекция на търсенето