Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
26

Корекция на търсенето

 

Социални услуги в Видин

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Социални услуги в Видин

 

ОП

Заедно - Видин

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Социални услуги

 

ОП

ПОДАЙ РЪКА- ВИДИН

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Социални услуги

 

ОП

РАЙС

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Социални услуги

 

ОП

СБЪДНАТА МЕЧТА ФОПД

Град/село: Гомотарци
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги

 

ОП

Сдружение "България в Европа"

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Деца; Социални услуги

 

ОП

ФОНДАЦИЯ "РАВЕН ШАНС ЗА ВСЕКИ"

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Социални услуги; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ФОНДАЦИЯ "УНИКАЛНИТЕ ДЕЦА НА ВИДИН"

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Читалище Цвят 1870

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци