Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Социални услуги в Разград

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Социални услуги в Разград

 

ОП

ЖАНЕТА - Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

ЖНРО КАРМЕН

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Младежки форум 2001

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Социални услуги

 

ОП

Самарянка

Град/село: гр. Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

СЛЪНЦЕ 2014

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Социални услуги

 

ОП

Д
Феникс - Разград

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

ХРИСТИЯНСКИ ДОМ

Град/село: Тетово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Град/село: Самуил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Център на НПО - Разград

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци