Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

Корекция на търсенето

 

Социални услуги в Смолян

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Социални услуги в Смолян

 

ОП

Д
Дружество за разпространение на знания-Смолян

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги

 

ОП

ЗАЕДНО ЗА РАЗВИТИЕ

Град/село: Борино
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Социални услуги

 

ОП

Д
СБОСДЗП

Град/село: Мадан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Социални услуги; Друго

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РОДОПИТЕ

Град/село: Доспат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

Д
Сдружение за социална интеграция

Град/село: Златоград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Сдружение с нестопанска цел "Развитие-XXI век"

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Социални услуги; Друго

 

ОП

СНЦ " Устрем 2012 "

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги

 

ОП

Д
СНЦ "Млади с въображение"

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Социални услуги; Друго

 

ОП

СТЪРНИЦА-2008

Град/село: Стърница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Съюз на Българските организации за социални дейности,заетост и предприемачество

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги

 

ОП

ФОНДАЦИЯ ПОДКРЕПА НА СЕЛО МУГЛА

Град/село: Мугла
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци