Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

Корекция на търсенето

 

Социални услуги - Училищни настоятелства в България

База данни на неправителствени организации Социални услуги - Училищни настоятелства в България

 

ОП

Д
СОПД "Училищно настоятелство "Св.св.Кирил и Методий"

Град/село: Кричим
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци