English   14273 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 140 (0,1346 секунди)
 
ОП

Търговско промишлена и земеделска палата

Област: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Районна колегия на стоматолозите

Област: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Здравеопазване, права на пациента
ОП

Асоциация Български пипер

Област: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации
ОП

Регионална Занаятчийска Камара-Видин

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Национален инсталационен съюз

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Българска фотоволтаична асоциация

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда
ОП

Сдружение за европейско изграждане и развитие

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Клубове по интереси; Култура и изкуство
ОП

Сдружение "Български врати и прозорци"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Човешките ресурси в България и евроинтеграцията

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; Професионални организации
ОП

Българска асоциация по рециклиране

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Фондация "Българска роза - 97"

Област: Стара Загора
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Социални услуги
ОП

Сдружение "Национален съвет за саморегулация"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

Търговско-промишлена палата - Благоевград

Област: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Българска асоциация на електротехниката и електрониката

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ВИДИН

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Образование
ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ОРЪЖИЯ

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
ОП

АСОЦИАЦИЯ СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
1...34567
Корекция на търсенето