Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в Стара Загора

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Браншови организации в Стара Загора

 

ОП

Фондация "Българска роза - 97"

Град/село: Казанлък
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци