English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 8 (0,1554 секунди)
 
ОП Д

Сдружение на Тарловите пациенти в България- Лечение без граници

Област: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
ОП Д

Творчески колектив "НА УЛИЦАТА"

Област: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи
ОП Д

НЧ ''Любен Каравелов-1921''

Област: Стара Загора
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда; Читалищни дейности
ОП Д

Мисия Криле

Област: Стара Загора
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги
ОП Д

Асоциация на Лайънс клубовете "Дистрикт 130 - България"

Област: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда; Социални услуги
ОП

Фондация "Кукуряк"

Област: Стара Загора
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Околна среда; Физическо възпитание и спорт
ОП Д

Васил Самарски

Област: Стара Загора
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП Д

Аз-ът

Област: Стара Загора
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Друго
Корекция на търсенето