Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на икономическото развитие в Търговище

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на икономическото развитие в Търговище

 

ЧП

Д
Общество и устойчиво развитие

Град/село: гр. Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги

 

ОП

Севери

Град/село: Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Център за развитие - Попово

Град/село: гр. Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци