Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Образование в Търговище

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Образование в Търговище

 

ОП

Академика - 245

Град/село: Антоново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги

 

ОП

Д
Академика 245

Град/село: Антоново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

АНТОНОВО - 2000

Град/село: Антоново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

АРТ СТУДИО ШАРЕНИ ПРЪСТИ

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

ВЕСТ

Град/село: Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ДОБРА МАЙКА - ЖЕНСКО РОМСКО СДРУЖЕНИЕ

Град/село: Вардун
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Д
Младежки иновации

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Социални услуги

 

ОП

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ЦДГ 5 ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ПАРТНЬОРИ

Град/село: Търговище
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ПОСОКИ - 21

Град/село: Антоново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ "ХАН ОМУРТАГ - 2000"

Град/село: Омуртаг
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ И ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ ОМУРТАГ

Град/село: Омуртаг
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ЗАКРИЛА ОБИЧ И ВЯРА

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Социални услуги

 

ОП

СЛЪНЧОГЛЕД

Град/село: Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

СТРАТЕГИИ, ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ОПАКА

Град/село: Опака
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци