Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Околна среда в Търговище

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в Търговище

 

ОП

ВЕСТ

Град/село: Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Младежи за регионално развитие - Попово

Град/село: Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

Севери

Град/село: Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Център за развитие - Попово

Град/село: гр. Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци