Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Сдружения в Търговище

База данни на неправителствени организации - Сдружения в Търговище

 

ОП

АГЕНЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ - ГР.ПОПОВО

Град/село: Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Академика - 245

Град/село: Антоново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги

 

ОП

Д
Академика 245

Град/село: Антоново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

АНТОНОВО - 2000

Град/село: Антоново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

АРТ СТУДИО ШАРЕНИ ПРЪСТИ

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Асоциация НАЯ

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

БИЗНЕС ЦЕНТЪР -БИЗНЕС ИНКУБАТОР -ТЪРГОВИЩЕ

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Бирлик - Единство

Град/село: ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Социални услуги

 

ОП

БЪЛГАРИЯ РОМА ТЪРГОВИЩЕ

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ВЕСТ

Град/село: Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ВОДИЦА

Град/село: Водица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ВЪЛШЕБНАТА ЗАВЕСА

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА МЛАДЕЖТА - ТЪРГОВИЩЕ

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ДОБРА МАЙКА - ЖЕНСКО РОМСКО СДРУЖЕНИЕ

Град/село: Вардун
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ДОБРО СЪРЦЕ, СЪПРИЧАСТИЕ И ГРИЖА

Град/село: Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ДОСТОЕН ПЪТ

Град/село: Длъжка поляна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ДУШЕВНО РАВНОВЕСИЕ

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ЕВРОПЕЙСКИ НАПРЕДЪК ЗА ОМУРТАГ И АНТОНОВО

Град/село: Омуртаг
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ЕТНОПЕДАГОГИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ ТОЛЕРАНС

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ИНТЕЛЕКО

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

   1  2  3  4  ... 5   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци