Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Социални услуги в Търговище

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Социални услуги в Търговище

 

ОП

Академика - 245

Град/село: Антоново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги

 

ОП

Асоциация НАЯ

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Бирлик - Единство

Град/село: ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Социални услуги

 

ОП

ДОСТОЕН ПЪТ

Град/село: Длъжка поляна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ИСТИНА

Град/село: Малка Черковна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Клуб на нестопанските организации - Търговище

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Социални услуги

 

ОП

Д
Младежки иновации

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Социални услуги

 

ОП

НАДЕЖДА ЗА АНТОНОВО

Град/село: Антоново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Социални услуги

 

ЧП

Д
Общество и устойчиво развитие

Град/село: гр. Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги

 

ОП

Сдружение "Децата на Търговище"

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Социални услуги

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ЗАКРИЛА ОБИЧ И ВЯРА

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Социални услуги

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ НА ПСИХОЛОЗИТЕ - ГР. ТЪРГОВИЩЕ

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Сдружение Партньори Търговище

Град/село: гр.Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ СВЕТЛИНА И ЗА НАС

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

СТРАТЕГИИ, ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ОПАКА

Град/село: Опака
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Социални услуги

 

ОП

ТОПЛА РЪКА

Град/село: Антоново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

УТЕХА ЗА ВСИЧКИ

Град/село: Стара речка
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци