Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
25

Корекция на търсенето

 

в Търговище

База данни на неправителствени организации - в Търговище

 

ОП

Д
Народно читалище "Развитие-1904"

Град/село:
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци

Notice: Undefined offset: 24 in file /var/www/html/root/modules/organizations/view.list.php on line 104
Notice: Undefined offset: 24 in file /var/www/html/root/modules/organizations/view.list.php on line 105