Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Училищни настоятелства в Видин

База данни на неправителствени организации - Училищни настоятелства в Видин

 

ОП

Училищно настоятелство при обединено детско заведение "Славейче"-Видин

Град/село: Видин
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование; Деца; Развитие на местни общности, квартални сдружения

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци