Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Училищни настоятелства в Добрич

База данни на неправителствени организации - Училищни настоятелства в Добрич

 

ОП

Сдружение с нестопанска цел УН "Гео Милев"

Град/село: Добрич
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

УН на СОУ "Димитър Талев" - гр.Добрич

Град/село: Добрич
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Околна среда; Деца

 

ОП

Училищно настоятелство ПГТО "Дочо Михайлов" - гр. Тервел

Град/село: Тервел
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци