English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 3 (0,0034 секунди)
 
ОП

Училищно настоятелство при ОУ Христо Ботев - с. Самораново

Област: Кюстендил
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Родителско настоятелство на ОУ Св.Св. Кирил и Методий

Област: Кюстендил
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Училищно настоятелство при училище Свети Климент Охридски

Област: Кюстендил
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
Корекция на търсенето