Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Училищни настоятелства в Кюстендил

База данни на неправителствени организации - Училищни настоятелства в Кюстендил

 

ОП

Родителско настоятелство на ОУ Св.Св. Кирил и Методий

Град/село: гр. Дупница
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Училищно настоятелство при ОУ Христо Ботев - с. Самораново

Град/село: с. Самораново
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Училищно настоятелство при училище Свети Климент Охридски

Град/село: гр. Дупница
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци