Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи - Училищни настоятелства в България

База данни на неправителствени организации Местни инициативни групи - Училищни настоятелства в България

 

ОП

Училищно настоятелство Найден Геров при ОУ Найден Геров

Град/село: гр. Бургас
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци