Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Предоставяне на дарения/грантове - Училищни настоятелства в България

База данни на неправителствени организации Предоставяне на дарения/грантове - Училищни настоятелства в България

 

ЧП

Училищно настоятелство "21 век" към ПГСАГ "П. Пенев"-Русе

Град/село: Русе
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Предоставяне на дарения/грантове

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци