Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Училищни настоятелства в Сливен

База данни на неправителствени организации - Училищни настоятелства в Сливен

 

ОП

Училищно настоятелство при СОУ Христо Ботев

Град/село: гр.Нова Загора
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци