Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Училищни настоятелства в Хасково

База данни на неправителствени организации - Училищни настоятелства в Хасково

 

ОП

Училищно настоятелство "Христо Смирненски"

Град/село: Хасково
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Училищно настоятелство Златорог

Град/село: Димитровград
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Училищно настоятелство на ПГССИ "Христо Ботев"

Град/село: гр. Свиленград
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Училищно настоятелство при І СОУ Иван Вазов - Свиленград

Град/село: Свиленград
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Училищно настоятелство при оздравителна професионална гимназия по икономика

Град/село: с. Минерални бани
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Училищно настоятелство при СОУ "Климент Охридски"

Град/село: Симеоновград
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци