Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Училищни настоятелства в Ямбол

База данни на неправителствени организации - Училищни настоятелства в Ямбол

 

ЧП

Настоятелство при ОУ "Отец Паисий Хилендарски", гр. Елхово

Град/село: Елхово
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Д
Сдружение с нестопанска цел УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ „БИЛЯНА"

Град/село: ЯМБОЛ
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци