English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 129 (0,0149 секунди)
 
ОП Д

Читалище.то

Област: София
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Васил Левски1928

Област: София
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП Д

НЧ "Иван Вазов -1957" с. Безден

Област: София
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП Д

Народно читалище "Петко Рачев Славейков 1928"

Област: Варна
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП Д

Трептящо сърце

Област: Габрово
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Околна среда; Проблеми на децата; Читалищни дейности
ОП

Народно читалище "Единство 1870"

Област: Сливен
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Читалищни дейности
ОП Д

Народно читалище "Христо Ботев - 1928 г."

Област: Пловдив
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП Д

Народно Читалище "Напредък 1869"

Област: Велико Търново
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Читалищни дейности
ОП Д

Народно читалище "Просвета-1951 г.- кв. Златари"

Област: Габрово
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП Д

Народно читалище "Фар 1930"

Област: Враца
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Читалищни дейности; Друго
ОП Д

Н. Ч. "Родопски напредък-2019 г." с. Ситово

Област: Пловдив
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП

Народно читалище "Иван Кюлев-1996"

Област: Благоевград
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Читалищни дейности
ОП Д

НЧ "Пенчо Славейков-1978"

Област: Кюстендил
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Проблеми на децата
ОП

Баро дром

Област: Монтана
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Образование
ОП

Народно читалище "Наука - 1900" с. Марян

Област: Велико Търново
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности
ОП

Народно Читалище Култура-1927

Област: София
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Читалищни дейности
ОП

НЧ "Св. Георги Победоносец"

Област: София
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП Д

НЧ "Зора-1908"

Област: Габрово
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата
ОП Д

Народно Читалище "Напредък-1903"

Област: Велико Търново
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Околна среда; Читалищни дейности
ОП Д

Бъдеще сега 2006

Област: Смолян
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда
12345...7
Корекция на търсенето