Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
31

Корекция на търсенето

 

Етнически въпроси в Шумен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Етнически въпроси в Шумен

 

ОП

Алтернатива за бъдещето

Град/село: Гр.Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Друго

 

ОП

Достъп до образование на малцинствата

Град/село: град Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси

 

ЧП

Етнотолеранс

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Женско ромско сдружение "Хаячи"

Град/село: Нови Пазар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Социални услуги

 

ОП

Сдружение "Роми - Медникари"

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Друго

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци