Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Здравеопазване, права на пациента в Шумен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Здравеопазване, права на пациента в Шумен

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА СВИНЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

БЪДЕЩЕ ДНЕС

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

ЕВРОСТАРТ

Град/село: Шумен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЕДИННИ ЗА ШУМЕН

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ МИЛОСЪРДИЕ

Град/село: Нови пазар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ИНТЕГРАЦИЯ КАСПИЧАН

Град/село: Каспичан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

МИЛОСЪРДИЕ 2010

Град/село: Златар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Местни инициативни групи

 

ОП

МЛАДЕЖИ БЕЗ ГРАНИЦИ 2013 С ИЗПИСВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК "YOUTHS WITHOUT LIMITS 2013"

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ФАКТОР

Град/село: Нови пазар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

СТОМАТОЛОГИЧНО ЗДРАВЕ ЗА ШУМЕН

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

Град/село: Църквица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХО СОЦИАЛНА И ДУХОВНА ПОДКРЕПА СПОДЕЛЕНОСТ

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци