Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Клубове по интереси в Шумен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Клубове по интереси в Шумен

 

ОП

НЧ "Асен Златаров-1872"

Град/село: ШУМЕН
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Читалищни дейности

 

ЧП

Сдружене Фолклорен Танцов Ансамбъл" Гайтани"

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт; Друго

 

ОП

Д
Сдружение "Алтернативи"

Град/село: Мадара
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

СИЯЙНА ЗОРА

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци