Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

Корекция на търсенето

 

Култура и изкуство в Шумен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Култура и изкуство в Шумен

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ФАКТОР

Град/село: Нови пазар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

СКАЙ ШУМЕН

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СЛАВЯНСКО ДРУЖЕСТВО ВАСИЛ ДРУМЕВ- ШУМЕН

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

СОЦИАЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ РОМСКИ СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИ-ИНВАЛИДИ

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ "ДЕВА СПОРТ"

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ "ШУМЕН"

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ АВИТОХОЛ

Град/село: Нови пазар
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ЗА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ СВЕТЛИНА

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПИЛОТ

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "ДАН КОЛОВ"

Град/село: Велики Преслав
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОЛЕЙБОЛ - НОВИ ПАЗАР

Град/село: Нови пазар
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ -ХАН АСПАРУХ-НОВИ ПАЗАР

Град/село: Нови пазар
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПРИМА-НОВИ ПАЗАР

Град/село: Нови пазар
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СТАБИЛЕН И УСТОЙЧИВ ПРОСПЕРИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИ

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ТВОЕТО ПРАВО

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО БРЕЗИЧКА КЪМ ЦДГ-10

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПГМЕТ ХРИСТО БОТЕВ ГР. ШУМЕН

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ФЕХТОВАЛНА АКАДЕМИЯ ВОЛОВ

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ФУТБОЛЕН КЛУБ СМЯДОВО- 2010

Град/село: Смядово
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ФУТБОЛЕН КЛУБ-ЯНКОВО

Град/село: Янково
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

«    1  2  3  4    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци