Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи в Шумен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Местни инициативни групи в Шумен

 

ОП

ЗА ПО - ДОБРО СЕЛО

Град/село: Дибич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

За Шумен

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН

Град/село: Нови пазар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

МИЛОСЪРДИЕ 2010

Град/село: Златар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Местни инициативни групи

 

ОП

Регионално Туристическо Сдружение Върбица

Град/село: Върбица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Д
Сдружение "Алтернативи"

Град/село: Мадара
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Център на нестопанските организации-Шумен

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци