Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания в Шумен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Младежки въпроси, политики и изследвания в Шумен

 

ОП

Алтернатива за бъдещето

Град/село: Гр.Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Друго

 

ОП

Евроютс

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Електронно общество

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; IT развитие

 

ОП

Колегиум за камерна музика "АРСМУЗИКА ШУМЕН"

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
Нови младежки инициативи

Град/село: Нови пазар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Подобри

Град/село: Шумен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Фондация "Любов и светлина за бога"

Град/село: Шумен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Друго

 

ЧП

Школа А и Б

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци