Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на икономическото развитие в Шумен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на икономическото развитие в Шумен

 

ОП

Агробизнес център - Бизнес инкубатор - Шумен

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Бизнес център - Нови Пазар

Град/село: Нови пазар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Нови младежки инициативи

Град/село: Нови пазар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ЧП

Общински съюз за стопанска инициатива-шумен

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Разаяна

Град/село: Шумен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Насърчаване на икономическото развитие; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Регионално Туристическо Сдружение Върбица

Град/село: Върбица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

РОДЕН КРАЙ - Каспичан

Град/село: гр.Каспичан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Друго

 

ОП

Д
Сдружение "Алтернативи"

Град/село: Мадара
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Сдружение "Зелениград"

Град/село: Осмар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Друго

 

ЧП

Търговско-промишлена палата - Шумен

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци