Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

Корекция на търсенето

 

Образование в Шумен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Образование в Шумен

 

ОП

Д
Нови младежки инициативи

Град/село: Нови пазар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

ПРОМЯНА

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

РАЗЛИЧНИЯТ ШУМЕН (DIFFERENT SHUMEN)

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

РОМСКА ФОНДАЦИЯ ИСКРА

Град/село: Шумен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ЧП

Сдружене Фолклорен Танцов Ансамбъл" Гайтани"

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт; Друго

 

ЧП

Д
Сдружение "Мисия Култура"

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ КЛУБ НА УЧИТЕЛЯ В ОБЩИНА ВЪРБИЦА

Град/село: Върбица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ФАКТОР

Град/село: Нови пазар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

СНЦ "Солидарно общество"

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Социални услуги; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

СОЦИАЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ РОМСКИ СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИ-ИНВАЛИДИ

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

СТАБИЛЕН И УСТОЙЧИВ ПРОСПЕРИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИ

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ТВОЕТО ПРАВО

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Училищно настоятелство при СОУ "Сава Доброплодни" - Шумен

Град/село: Шумен
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ 35 ИЗВОРЧЕ

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО БРЕЗИЧКА КЪМ ЦДГ-10

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПГМЕТ ХРИСТО БОТЕВ ГР. ШУМЕН

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПТГ "СИМЕОН ВЕЛИКИ"

Град/село: Велики Преслав
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ "САВА ДОБРОПЛОДНИ"

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - ПОСЛЕДНА НАДЕЖДА 2014

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

«    1  2  3    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци