Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

Корекция на търсенето

 

Образование в Шумен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Образование в Шумен

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

Град/село: Църквица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХО СОЦИАЛНА И ДУХОВНА ПОДКРЕПА СПОДЕЛЕНОСТ

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

ШАНС ЗА ВСИЧКИ

Град/село: Смядово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ЧП

Школа А и Б

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги

«    1  2  3   
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци