Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Околна среда в Шумен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в Шумен

 

ЧП

Дружество за защита на животните-Шумен

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Друго

 

ОП

За Шумен

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда

 

ОП

Подобри

Град/село: Шумен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Регионално Туристическо Сдружение Върбица

Град/село: Върбица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци