Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
01

Корекция на търсенето

 

Законодателство, застъпничество, публични политики в Ямбол

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Законодателство, застъпничество, публични политики в Ямбол

 

ОП

Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

МИЛОСЪРДИЕ-01-ЯМБОЛ

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

МЛАДЕЖКИ КЛУБ "БЪДЕЩЕ ЗА ДРАЖЕВО"

Град/село: Дражево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ РЕСТАРТ 12

Град/село: Бояджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци