Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
01

Корекция на търсенето

 

Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Ямбол

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Ямбол

 

ОП

общински младежки съвет Тунджа

Град/село: Община Тунджа
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на ...

 

ЧП

СНЦ Бизнес център Елхово

Град/село: Елхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци