Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи в Ямбол

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Местни инициативни групи в Ямбол

 

ОП

Обществена Фондация „Мостове над Тунджа” - Ямбол

Град/село: Ямбол
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

СНЦ "Местна инициативна група-Елхово"

Град/село: Елхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ЧП

СНЦ Бизнес център Елхово

Град/село: Елхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

СНЦ МИГ-Стралджа 2016 г.

Град/село: Стралджа
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ЧП

Център за икономически и социални инициативи - Тунджа

Град/село: с. Скалица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци