Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания в Ямбол

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Младежки въпроси, политики и изследвания в Ямбол

 

ОП

Д
Движение с екологична насоченост

Град/село: Дражево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ЧП

Клуб Европейски инициативи - ИДЕА

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
Народно читалище "Умение-2003"

Град/село: Ямбол
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

общински младежки съвет Тунджа

Град/село: Община Тунджа
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на ...

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ "ЯМБОЛСКИ МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ЧП

Хорова школа "Професор Георги Димитров"

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ЧП

Център за икономически и социални инициативи - Тунджа

Град/село: с. Скалица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци