Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Околна среда в Ямбол

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в Ямбол

 

ОП

Д
Движение с екологична насоченост

Град/село: Дражево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Д
Деца на природата

Град/село: Тамарино
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
Дива България

Град/село: Елхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци