Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
31

Корекция на търсенето

 

Предоставяне на дарения/грантове в Ямбол

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Предоставяне на дарения/грантове в Ямбол

 

ОП

Обществена Фондация „Мостове над Тунджа” - Ямбол

Град/село: Ямбол
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци