Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Сдружения в Ямбол

База данни на неправителствени организации - Сдружения в Ямбол

 

ОП

Агенция за регионално развитие и инвестиции - Ямбол

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

АЙКИДО КЛУБ "МАКОТО" ЯМБОЛ

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

АККОРЕМА

Град/село: Ханово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ "СТРАНДЖА"

Град/село: Елхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ЧП

Асоциация Български пипер

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

Бизнес център - Елхово

Град/село: Елхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Д
БИЛАНИ

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги; Друго

 

ОП

Д
Български лъв

Град/село: Ямббол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

ВЕЛО КЛУБ - ЕЛХОВО

Град/село: Елхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ГАЙТАНИ

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ГРАЖДАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ, АДАПТАЦИЯ И НАТУРАЛНОСТ /ГЕРАН/

Град/село: Савино
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Д
Движение с екологична насоченост

Град/село: Дражево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Д
Деца на природата

Град/село: Тамарино
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
Дива България

Град/село: Елхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

ДРУЖЕСТВО "ТРАКИЯ" - ЯМБОЛ

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С НАРОДИТЕ НА РУСИЯ И ОНД

Град/село: Веселиново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЕ ЯМБОЛ

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ЧП

Дружество по ЗЗД Консорциум Яница

Град/село: Елхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

   1  2  3  4  ... 6   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци