Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Читалище в Ямбол

База данни на неправителствени организации - Читалище в Ямбол

 

ОП

Д
Народно читалище "Умение-2003"

Град/село: Ямбол
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

НЧ "Йордан Андонов - 1927г"

Град/село: с.Веселиново
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

 

ОП

НЧ "Светлина - 1928"

Град/село: с. Мамарчево
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци